BJGC

APSKATĪT LAPU

Intelektuālo potenciāls, liels daudzums iekārtu un mēraparātu - nodrošinājums, lai risinātu sarežģītus uzdevumus, kas saistīti ar hidrobūvju celtniecības projektu izstrādi, ekoloģisko izmeklējumu veikšanu ūdens vidē, kā arī ar kartogrāfiskajiem darbiem un nogrimušu priekšmetu meklēšanu.