Liepājas Jūrniecības koledžas buklets

Izstrādāts dizains un sagatavots drukai.